Στασινοπούλου Μ. Α. (1993) “Επιστολές Κοραή προς Thiersch”, The Gleaner, 19, pp. 193–205. doi: 10.12681/er.265.