Δημαράς Κ. Θ. (1979) “Αθησαύριστα και αποθησαυρισμένα κείμενα του Σ. Α. Κουμανούδη”, The Gleaner, 15, pp. 1–10. doi: 10.12681/er.351.