Πολέμης Δ. Ι. (1979) “Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Άγνωστα μονόφυλλα”, The Gleaner, 15, pp. 11–22. doi: 10.12681/er.352.