Κοντιάδη Ε. Ι. (1979) “Γερμανικές επιδράσεις στην ελληνική παιδεία. Ένα κεφάλαιο: Κωνσταντίνος Ασώπιος”, The Gleaner, 15, pp. 154–181. doi: 10.12681/er.358.