Ηλιού Φ. (1979) “Ελληνικά βιβλία στη Βουλγαρία”, The Gleaner, 15, pp. 321–329. doi: 10.12681/er.363.