Μακρυμίχαλος Σ. Ι. (2016) “Προσθήκες και διορθώσεις στην «Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863» Δ. Γκίνη και Β. Μέξα. Έργα του καπετάν Νικολάου Κεφαλά”, The Gleaner, 13, pp. 41–47. doi: 10.12681/er.9130.