Δημαράς Κ. Θ. (2016) “Αθανάσιος Πάριος (Ανέκδοτα κείμενα)”, The Gleaner, 5, pp. 57–63. doi: 10.12681/er.9426.