[1]
Σοφιανός Δ. Ζ., “Συλλογή φαναριώτικων στιχουργημάτων σε κώδικα των μέσων του ΙΗ΄ αιώνα”, Er, vol. 21, pp. 43–71, Dec. 1997.