[1]
Πατρινέλης Χ. Γ., “Ο Γεώργιος Καλαράς και η «Ελληνική Νομαρχία»”, Er, vol. 21, pp. 201–215, Dec. 1997.