[1]
Στασινοπούλου Μ. Α., “Η μετάβαση στη σοφή Ευρώπη και οι συνέπειές της. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Καλαγάνης”, Er, vol. 21, pp. 301–325, Dec. 1997.