[1]
Σφυρόερας Β. Β., “Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος. Ένας ελάσσων λόγιος του 19ου αιώνα”, Er, vol. 21, pp. 337–351, Dec. 1997.