[1]
Ηλιού Φ., “Ελληνικά βιβλία στη Βουλγαρία”, Er, vol. 15, pp. 321–329, Dec. 1979.