[1]
Καράς Γ., “Ένα αθησαύριστο έντυπο. Η «Επιστολή ενός Γραικού περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου»”, Er, vol. 14, pp. 69–76, Dec. 1977.