[1]
Μακρυμίχαλος Σ. Ι., “Προσθήκες και διορθώσεις στην «Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863» Δ. Γκίνη και Β. Μέξα. Έργα του καπετάν Νικολάου Κεφαλά”, Er, vol. 13, pp. 41–47, May 2016.