[1]
Δημαράς Κ. Θ., “Αθανάσιος Πάριος (Ανέκδοτα κείμενα)”, Er, vol. 5, pp. 57–63, Sep. 2016.