Πατρινέλης Χ. Γ. “Ο Γεώργιος Καλαράς και η «Ελληνική Νομαρχία»”. The Gleaner, vol. 21, Dec. 1997, pp. 201-15, doi:10.12681/er.212.