Στασινοπούλου Μ. Α. “Η μετάβαση στη σοφή Ευρώπη και οι συνέπειές της. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Καλαγάνης”. The Gleaner, vol. 21, Dec. 1997, pp. 301-25, doi:10.12681/er.218.