Σφυρόερας Β. Β. “Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος. Ένας ελάσσων λόγιος του 19ου αιώνα”. The Gleaner, vol. 21, Dec. 1997, pp. 337-51, doi:10.12681/er.220.