Κοντιάδη Ε. Ι. “Γερμανικές επιδράσεις στην ελληνική παιδεία. Ένα κεφάλαιο: Κωνσταντίνος Ασώπιος”. The Gleaner, vol. 15, Dec. 1979, pp. 154-81, doi:10.12681/er.358.