Ηλιού Φ. “Ελληνικά βιβλία στη Βουλγαρία”. The Gleaner, vol. 15, Dec. 1979, pp. 321-9, doi:10.12681/er.363.