Σοφιανός Δημήτρης Ζ. “Συλλογή φαναριώτικων στιχουργημάτων σε κώδικα των μέσων του ΙΗ΄ αιώνα”. The Gleaner 21 (December 30, 1997): 43–71. Accessed April 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1572.