Στασινοπούλου Μαρία Α. “Η μετάβαση στη σοφή Ευρώπη και οι συνέπειές της. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Καλαγάνης”. The Gleaner 21 (December 30, 1997): 301–325. Accessed April 14, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1585.