Σφυρόερας Βασ. Βλ. “Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος. Ένας ελάσσων λόγιος του 19ου αιώνα”. The Gleaner 21 (December 30, 1997): 337–351. Accessed April 22, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1587.