Πολέμης Δημήτριος Ι. “Η αλληλογραφία του Θεόφιλου Καΐρη με την αδελφή του Ευανθία”. The Gleaner 19 (December 20, 1993): 275–296. Accessed October 3, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1638.