Δημαράς Κ. Θ. “Αθησαύριστα και αποθησαυρισμένα κείμενα του Σ. Α. Κουμανούδη”. The Gleaner 15 (December 20, 1979): 1–10. Accessed August 11, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1718.