Ηλιού Φίλιππος. “Ελληνικά βιβλία στη Βουλγαρία”. The Gleaner 15 (December 20, 1979): 321–329. Accessed June 18, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1730.