1.
Σοφιανός ΔΖ. Συλλογή φαναριώτικων στιχουργημάτων σε κώδικα των μέσων του ΙΗ΄ αιώνα. Er [Internet]. 1997 Dec. 30 [cited 2024 Apr. 16];21:43-71. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1572