1.
Πατρινέλης ΧΓ. Ο Γεώργιος Καλαράς και η «Ελληνική Νομαρχία». Er [Internet]. 1997 Dec. 30 [cited 2024 Apr. 14];21:201-15. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1579