1.
Στασινοπούλου ΜΑ. Η μετάβαση στη σοφή Ευρώπη και οι συνέπειές της. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Καλαγάνης. Er [Internet]. 1997 Dec. 30 [cited 2024 Apr. 14];21:301-25. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1585