1.
Σφυρόερας ΒΒ. Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος. Ένας ελάσσων λόγιος του 19ου αιώνα. Er [Internet]. 1997 Dec. 30 [cited 2024 Apr. 21];21:337-51. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1587