1.
Στασινοπούλου ΜΑ. Επιστολές Κοραή προς Thiersch. Er [Internet]. 1993 Dec. 20 [cited 2024 May 24];19:193-205. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1632