1.
Πολέμης ΔΙ. Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Άγνωστα μονόφυλλα. Er [Internet]. 1979 Dec. 20 [cited 2022 Aug. 8];15:11-22. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1719