1.
Κοντιάδη ΕΙ. Γερμανικές επιδράσεις στην ελληνική παιδεία. Ένα κεφάλαιο: Κωνσταντίνος Ασώπιος. Er [Internet]. 1979 Dec. 20 [cited 2022 Aug. 15];15:154-81. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1725