1.
Ηλιού Φ. Ελληνικά βιβλία στη Βουλγαρία. Er [Internet]. 1979 Dec. 20 [cited 2024 Jun. 18];15:321-9. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1730