1.
Καράς Γ. Ένα αθησαύριστο έντυπο. Η «Επιστολή ενός Γραικού περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου». Er [Internet]. 1977 Dec. 20 [cited 2023 Dec. 2];14:69-76. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/1739