1.
Μακρυμίχαλος ΣΙ. Προσθήκες και διορθώσεις στην «Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863» Δ. Γκίνη και Β. Μέξα. Έργα του καπετάν Νικολάου Κεφαλά. Er [Internet]. 2016 May 10 [cited 2024 Feb. 26];13:41-7. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/9130