1.
Δημαράς ΚΘ. Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες. Er [Internet]. 2016 Sep. 16 [cited 2022 Sep. 29];1:51-5. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis/article/view/9591