(1)
ΑΣΩΝΙΤΗΣ Σ. Ν. Η ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΨΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ. EoaEsperia 2000, 4, 133-174.