ΑΣΩΝΙΤΗΣ Σ. Ν. (2000). Η ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΨΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ. Eoa Kai Esperia, 4, 133–174. https://doi.org/10.12681/eoaesperia.54