ΑΣΩΝΙΤΗΣ Σ. Ν. Η ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΨΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ. Eoa kai Esperia, [S. l.], v. 4, p. 133–174, 2000. DOI: 10.12681/eoaesperia.54. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/esperia/article/view/2032. Acesso em: 26 may. 2024.