[1]
ΑΣΩΝΙΤΗΣ Σ. Ν., “Η ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΨΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ”, EoaEsperia, vol. 4, pp. 133–174, May 2000.