ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Ν. “Η ΑΓΓΑΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΨΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ”. Eoa kai Esperia 4 (May 1, 2000): 133–174. Accessed May 26, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/esperia/article/view/2032.