[1]
Χαραλάμπους Ε. 2020. Η πολύτιμη γη, ο άνθρωπος ως διαχειριστής της και η συστηματική αξία κατά τον Holmes Rolston. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας. 2 (Μαρτίου 2020), 6–18. DOI:https://doi.org/10.12681/ethiki.22644.