[1]
Χαντζής Γ. 2020. Η ποίηση στον Πλάτωνα: Ίων και Πολιτεία. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας. 2 (Μαρτίου 2020), 19–25. DOI:https://doi.org/10.12681/ethiki.22645.