[1]
Τσερώνη Α. 2020. Η Ηθική Θεωρία του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας. 2 (Μαρτίου 2020), 41–47. DOI:https://doi.org/10.12681/ethiki.22647.