[1]
Σμυρνάκης Ν. 2020. Η άσκηση βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας. 2 (Μαρτίου 2020), 48–54. DOI:https://doi.org/10.12681/ethiki.22648.