[1]
Φραγκιαδάκη Μ. 2020. Mία πιθανή κατάλυση της καταλύσεως της αξίας των όντων. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας. 2 (Μαρτίου 2020), 55–67. DOI:https://doi.org/10.12681/ethiki.22649.