[1]
Αντωνίου Α. -.Σ. 2020. Ηθικές επιταγές και κώδικες δεοντολογίας κατά την διενέργεια ερευνών σε ψυχολογικό πεδίο. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας. 2 (Μαρτίου 2020), 68–81. DOI:https://doi.org/10.12681/ethiki.22650.