[1]
Μπαλάφας Γ.Ι. 2020. Τα όρια της ανοχής στην επιστολή για την ανεξιθρησκία του J. Locke. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας. 7 (Μαρτίου 2020), 69–70. DOI:https://doi.org/10.12681/ethiki.22727.