[1]
Πρωτοπαπαδάκης Ε.Δ. 2021. Η Βιοηθική και ο γενναίος, νέος κόσμος. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας. 13 (Ιανουαρίου 2021), 7–12. DOI:https://doi.org/10.12681/ethiki.25962.